Medlemstjänster

Pirateweb

Pirateweb är vårt medlemsregister. Här kan du styra vilka lokalföreningar du är med i, vilka mailutskick du vill få och uppdatera ditt medlemsskap. Om du har ett förtroendeuppdrag inom partiet så är det genom Pirateweb som du kontaktar medlemmar inom ditt ansvarsområde, både via mail och SMS.

Mail

Om du har ett förtroendeuppdrag, så har du också fått en fornamn.efternamn@piratpartiet.se-mailadress. Du kan komma åt din mail antingen genom den här webmailen, eller via en lokal epost-klient [dokumentation om hur du gör detta kommer senare}.

Piratepad

Piratepad är som en ordbehandlare som tillåter flera personer att skriva på en text samtidigt, tillsammans, över nätet. Piratepad är väldigt praktiskt för att snabt få ihop en insändare eller en motion utan att en person behöver dra hela lasset.

Bildbanken

Bildbanken innehåller grafiskt material för partiet. Både flyers, afischer, logos och liknande, och foton från demonstrationer, aktioner och andra event.

Mötesforumet

Piratpartiets medlemsmöten sköts online, i ett specialutformat forum som används enbart för detta. Utanför mötestiderna är forumet bara tillgängligt för att läsa.

Wiki

Wikin användes tidigare för att organisera och publicera alla möjliga dokument. De flesta typer av dokument bör numera laddas upp i bildbanken i stället. Det finns dock en del viktig information kvar här, speciellt partiets grafiska profil.

Förnya ditt medlemskap

Det är viktigt att du förnyar ditt medlemskap i Partiet. Om du inte gör det tas du bort ur vårt register, och du kommer inte längre få utskick om arbetet som pågår, och du förlorar din möjlighet att påverka partiet på medlemsmötet.

Mumble

Genom Mumble kan du prata med dina vänner eller ha möten online. Självklart är Mumble open source. Mumble-server: mumble.piratpartiet.se Port: 64738


Experimentella tjänster

Här under hittar du tjänster som ännu inte kvalitetstestats och godkännts av partiet centralt, men som ändå kan vara av stort intresse och värde för en del av våra medlemmar.


Informationssamlingar

Här under hittar du informationssamlingar, bloggar och guider som kan vara till stor hjälp i det praktiska arbetet i partiet.

Aktivera dig!

Aktivismbloggen hjälper dig komma igång med att göra mer än bara klicka “like” en gång vart fjärde år! Här får du all praktisk hjälp och alla tips och trix du kan behöva!

Utveckla vår politik

På breddningsbloggen diskuterar vi hur vi kan bredda vår politik och applicera våra värderingar på nya situationer. Häng med och gör PP större, vackrare och bättre!

Live! Nyheter! SKRIKRUBRIKER!

Piratpartiet Live! är vår interna nyhetskanal. Här samlas inlägg från ett stort antal bloggar som skriver om piratfrågor.